لیست قیمتها

سرویس 512 کیلوبیت غیرحجمی

عنوان سرویس زمان قیمت کل - تومان میزان مصرف منصفانه FUP قیمت ماهیانه - تومان
اينترنت پرسرعت 512 کیلوبیت نامحدود یک ماه 13700 25 گیگابایت 12500
اينترنت پرسرعت 512 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 41000 75 گیگابایت 12500
اينترنت پرسرعت 512 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 41500 40 گیابایت + 10 گیگابایت سرعت 16 مگ -
اينترنت پرسرعت 512 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 78000 150 گیگابایت 11875
اينترنت پرسرعت 512 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 74000 96 گیابایت + 10 گیگابایت سرعت 16 مگ -
اينترنت پرسرعت 512 کیلوبیت نامحدود 12 ماه 147000 300 گیگابایت 11250

سرویس 1024 کیلوبیت غیرحجمی

عنوان سرویس زمان قیمت کل - تومان میزان مصرف منصفانه FUP قیمت ماهیانه - تومان
اينترنت پرسرعت 1024 کیلوبیت نامحدود یک ماه 21800 50 گیگابایت 20000
اينترنت پرسرعت 1024 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 65500 150 گیگابایت 20000
اينترنت پرسرعت 1024 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 124000 300 گیگابایت 19000
اينترنت پرسرعت 1024 کیلوبیت نامحدود 12 ماه 235000 600 گیگابایت 18000

سرویس 2 مگابیت غیرحجمی

عنوان سرویس زمان قیمت کل - تومان میزان مصرف منصفانه FUP قیمت ماهیانه - تومان
اينترنت پرسرعت 2048 کیلوبیت نامحدود یک ماه 27500 80 گیگابایت 25000
اينترنت پرسرعت 2048 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 75000 240 گیگابایت 25000
اينترنت پرسرعت 2048 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 155000 480 گیگابایت 23750
اينترنت پرسرعت 2048 کیلوبیت نامحدود 12 ماه 294000 960 گیگابایت 22500

سرویس 3 مگابیت غیرحجمی

عنوان سرویس زمان قیمت کل - تومان میزان مصرف منصفانه FUP قیمت ماهیانه - تومان
اينترنت پرسرعت 3072 کیلوبیت نامحدود یک ماه 38000 90 گیگابایت 35000
اينترنت پرسرعت 3072 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 114500 270 گیگابایت 35000
اينترنت پرسرعت 3072 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 217000 540 گیگابایت 33250
اينترنت پرسرعت 3072 کیلوبیت نامحدود 12 ماه 412000 1080 گیگابایت 31500

سرویس 4 مگابیت غیرحجمی

عنوان سرویس زمان قیمت کل - تومان میزان مصرف منصفانه FUP قیمت ماهیانه - تومان
اينترنت پرسرعت 4096 کیلوبیت نامحدود یک ماه 43000 160 گیگابایت 40000
اينترنت پرسرعت 4096 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 39000 36 گیگابایت -
اينترنت پرسرعت 4096 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 130000 480 گیگابایت 40000
اينترنت پرسرعت 4096 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 78000 100 گیگابایت -
اينترنت پرسرعت 4096 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 248000 960 گیگابایت 38000
اينترنت پرسرعت 4096 کیلوبیت نامحدود 12 ماه 470000 1920 گیگابایت 36000

سرویس 8 مگابیت غیرحجمی

عنوان سرویس زمان قیمت کل - تومان میزان مصرف منصفانه FUP قیمت ماهیانه - تومان
اينترنت پرسرعت 8192 کیلوبیت نامحدود یک ماه 54000 400 گیگابایت 50000
اينترنت پرسرعت 8192 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 147000 1200 گیگابایت 45000
اينترنت پرسرعت 8192 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 107000 120 گیگابایت -
اينترنت پرسرعت 8192 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 277000 2400گیگابایت 42500
اينترنت پرسرعت 8192 کیلوبیت نامحدود 12 ماه 523000 4800گیگابایت 40000

سرویس 16 مگابیت غیرحجمی

عنوان سرویس زمان قیمت کل - تومان میزان مصرف منصفانه FUP قیمت ماهیانه - تومان
اينترنت پرسرعت 16384 کیلوبیت نامحدود یک ماه 87000 800 گیگابایت 80000
اينترنت پرسرعت 16384 کیلوبیت نامحدود 3 ماه 235000 2400 گیگابایت 72000
اينترنت پرسرعت 16384 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 156000 200 گیگابایت -
اينترنت پرسرعت 16384 کیلوبیت نامحدود 6 ماه 444000 4800گیگابایت 68000
اينترنت پرسرعت 16384 کیلوبیت نامحدود 12 ماه 837000 4800گیگابایت 64000

ترافیک اضافه

طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات قیمت هر گیگابایت حجم 2200 تومان می باشد

نکات زیر را درباره‌ سرویس‌ها در نظر داشته باشید:

  •  منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس با سرعت اسمی سرویس می باشد.
  •  پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به 128 کیلوبیت تغییر می‌کند. و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید به سرعت بالا برگردند.
  •  خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
  •  منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
  •  هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵٬۰۰۰ تومان است.
  •  مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویسها اضافه شده است و قیمتهای درج شده نهایی می باشد.
  •  هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲٫۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
  •  با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید
  •  برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت آسیاتک بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می‌توانید مطالعه فرمایید.

Tags: آسیاتک, لیست قیمتها اینترنت پرسرعت آسیاتک

Asiatech Social telegram instagram facebook